• Program "Umiem pływać"

     • Młodsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie "Umiem pływać", którego celem programu jest nauka pływania oraz podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa w wodzie.

      Program koordynowany jest przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

     • Mamy patrona!

     • 30 września 2022 odbyła się uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Świerzawie oraz wręczenie sztandaru, na którą przybyło wielu zaproszonych gości: m. in. posłanka Pani Zofia Czernow Pan Krzysztof Mróz - Senator RP, Pan Paweł Kisowski - Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa, przedstawicielki Rady Miejskiej w Świerzawie i Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, dyrektorzy gminnych szkół, żłobka oraz placówek i firm współpracujących z naszą szkołą, sołtysi i sołtyski okolicznych wsi

      Dzisiejszy dzień przeszedł do historii szkoły jako jeden z najważniejszych - naszym patronem został Janusz Korczak: pedagog, lekarz, publicysta, pisarz, działacz społeczny, przyjaciel dzieci - postać ambitna i wszechstronnie uzdolniona, wychowawca niezwykły

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świerzawie Pani Urszula Zajda odczytała Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Świerzawie imienia Janusza Korczaka, a burmistrz przekazał sztandar dyrektorowi szkoły - po tej części apelu nastąpiło uroczyste ślubowanie i przemówienia

      Skład pocztu głównego: Maja Janczura, Emilia Pacewicz, Wojciech Kowalczyk

      Drugi poczet rezerwowy: Hubert Wolski, Laura Piszczek, Alicja Dymańska

      Trzeci poczet rezerwowy: Stanisław Zawierucha, Michalina Kikuła, Hanna Zabiegło

      Część artystyczną wykonały dzieci z klas 1-3 (recytacja), po których wystąpiło trio w składzie: Wiktoria Dymańska, Ilona Pietrucha, Julia Pietrzak (piosenka), a następnie solo: Hanna Zabiegło (piosenka) i Katarzyna Połuch (występ artystyczny)

      Szkic patrona wykonał znakomity świerzawski artysta Pan Lesław Połowin

      Zdjęcia i film: Wojciech Łagoda (V "a"), Grzegorz Martyniuk (V "b") na sprzęcie z #laboratoriaprzyszłości

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

      #spswierzawa

      Świerzawa gmina Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Świerzawie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica - TPD

      #laboratoriaprzyszłości Laboratoria Przyszłości

      #koordynatorlaboratoriówprzyszłości

      Link do galerii: https://www.facebook.com/photo?fbid=485010273638196&set=pcb.485028596969697https://www.facebook.com/photo?fbid=485010273638196&set=pcb.485028596969697

     • Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Świerzawie

     • 30 września 2022 odbędzie się uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Świerzawie wraz z wręczeniem sztandaru - w tym dniu uczniowie przyjeżdżają do szkoły przy ul. Dworcowej 3 zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy - odjazd do domu nastąpi o godzinie 11.30

      Organizacja dnia będzie przebiegać wg harmonogramu:

      9.00 msza święta w kościele pod wezwaniem NMP w Świerzawie
      10.15 uroczysty apel w sali sportowej SP przy ul. Dworcowej 3

      Uczniowie, którzy po godzinie 11.30 nie mają zapewnionej opieki w domu, pozostają w świetlicy szkolnej

      Dyrektor

       

       

       

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2022

     • Hasło tegorocznej akcji to: „Wszystkie śmieci są nasze”

      Uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Świerzawie organizują akcję „Sprzątanie Świata” 16 września 2022 w godzinach 10.45 - 11.30
      (w razie deszczu akcja sprzątania będzie przeniesiona na poniedziałek 19.09.2022)

      Ilość uczestników: szkoła – ok. 355, przedszkole – 25

      Punkt gromadzenia zebranych śmieci: szkoła przy ul. Dworcowej, przy parkingu szkolnym,

      przedszkole: przy bramie przedszkola od strony ul. Kościuszki,

      szkoła przy ul. Reymonta 22: obok kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci na placu manewrowym dla autobusów (obok szkoły na ul. Reymonta 22).
       

      Porządkowane rejony:

      przedszkole:

      - grupa 5-latków - teren na zewnątrz przedszkola, plac zabaw;

      - oddziały „0” - boisko szkolne, teren wokół szkoły;

      szkoła:

      klasy pierwsze - uliczki okalające szkołę, teren wokół boiska szkolnego;

      klasy drugie - teren wokół kościoła romańskiego i parking przy zajeździe;

      klasy trzecie - teren wokół stacji PKP, droga prowadząca do kotłowni w Sędziszowej;

      klasy IV - teren wokół szkoły;

      klasy V - ul. Reymonta, ul. Mickiewicza, staw w Rzeszówku;

      klasy VI - Park w Świerzawie (wejście od strony skrzyżowania Reymonta i Mickiewicza);

      klasy VII - zejście na wał od strony ul Reymonta, lasek na wale;

      klasy VIII - wejście na wał od strony ul. Kościuszki, ul. Zielonej (wejście na zaporę przeciwpowodziową), lasek na wale.
       

      Proszę szczególnie wyczulić dzieci na niebezpieczeństwa mogące pojawić się w trakcie sprzątania (rozbite szkło, igły, ostre przedmioty itp.). Uczniowie idą sprzątać z nauczycielem, z którym mają zajęcia - w przypadku złej pogody, akcja zostanie przeniesiona na inny termin. Samorząd klasowy (ewentualnie przedstawiciele klasy) pobiorą od organizatorów niezbędne materiały (worki, rękawiczki) w dniu akcji/
       

      Link: https://naszaziemia.pl/ssp2022/

      #zspswierzawa #spswierzawa

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

      #sprzatanieswiata #sprzątanieświata #fundacjanaszaziemia

      Fundacja Nasza Ziemia

     • UWAGA - ZEBRANIA

     • Serdecznie zapraszam na zebrania, które odbędą się w następujących terminach:

      - 14 września 2022, godz. 16.30 Szkoła Podstawowa przy ul. Dworcowej 3

      - 15 września 2022, godz. 16.30 Szkoła Podstawowa przy ul. Reymonta 22

      - 20 września 2022, godz. 16.30 Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie (zebranie odbędzie się w siedzibie SP przy ul. Dworcowej 3)

      Dyrektor

     • Stawiamy na praktykę nie teorię!

     • Z "Laboratoriami Przyszłości" odkryjesz naukę w zupełnie innym wymiarze!

      "Laboratoria Przyszłości" to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zajęcia w szkole będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań

      Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)

      W ramach "Laboratoriów Przyszłości" organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności

      Linki:
      https://www.gov.pl/web/laboratoria

      #LaboratoriaPrzyszłości Laboratoria Przyszłości #laboratoriaprzyszlosci

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

      #spswierzawa

     • Bezpieczne wakacje 2022

     • Samorząd Uczniowski oraz nauczyciel EDB przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji:
       

      1. W upalne dni noś czapki z daszkiem lub inne nakrycia głowy.

      2. Kąp się w miejscach strzeżonych.

      3. Pamiętaj o odpowiednim ubiorze, odpowiednim do pogody.

      4. Baw się w bezpiecznych miejscach, spędzaj wolny czas aktywnie.

      5. Wracaj do domu o umówionej z rodzicami porze.

      6. Ogranicz czas spędzany przed komputerem i smartfonem.

      7. Zawsze poruszaj się po chodniku, a jeśli go nie ma to chodź lewą stroną jezdni.

      8. Graj w piłkę na boisku z dala od drogi.

      9. Nigdy nie podawaj w Internecie swoich danych osobowych.

      10. Dbaj o prywatność - pomyśl nad tym, co udostępniasz w sieci.
       

      Zasady:

      https://portal.librus.pl/.../bezpieczne-wakacje-pamietaj...

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022...

     • ...będzie przebiegało wg następującego harmonogramu:

      Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie:

      23.06.2022, godz. 10.30 (planowane zakończenie na terenie ogrodu przedszkolnego)

      Szkoła Podstawowa w Świerzawie - klasy 0-8:

      24.06.2022, godz. 10.00 (hala sportowa przy ul. Dworcowej 3)
       

      Dyrektor
       

      #spswierzawa

     • XI Powiatowy Konkurs Piosenki "Śpiewające Brzdące" edycja on-line: 20.06.2022

     • Konkurs Piosenki Dziecięcej jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat ze wszystkich placówek oświatowych z terenu powiatu złotoryjskiego

      Naszym założeniem jest popularyzacja piosenki dziecięcej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej

      Termin konkursu: 20.06.2022 (poniedziałek) godz. 9.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Świerzawie, ul. Dworcowa 3

      Regulamin:
      - w festiwalu biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) dwie grupy wiekowe 3-4 latki i 5-6 latki
      - każda placówka może przesłać jeden występ z danej grupy wiekowej (solo, duet, zespół),
      - każdy uczestnik przedstawia jedną piosenkę nagraną i przesłaną jako plik video na adres mailowy lub komunikator WhatsApp organizatora;
      - czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut;
      - utwór musi być wykonany w języku polskim i wykonany a’capella lub z przygotowanym akompaniamentem bądź podkładem muzycznym (wyłącznie linia melodyczna – bez słów)

      Podkładem muzycznym może być nagranie instrumentalne na CD lub akompaniament (instrument we własnym zakresie)
      Zgłoszenia solistów i zespołów na załączonej karcie uczestnictwa należy dostarczyć
      do dnia 10.06.2022


      https://www.facebook.com/zspswierzawa 

       

     • Wizyta w przedszkolu

     • 13 czerwca uczniowie klasy VII "c" ze Szkoły Podstawowej wspólnie z Panią Romaną Kaszubowską i Panem Rafałem Wolskim odwiedzili nasze przedszkole w celu głośnego czytania dzieciom

      Przed odwiedzeniem przedszkola uczniowie wybrali bajki i przygotowali się do głośnej lektury - podczas spotkania z małymi czytelnikami rozmawialiśmy również o tym, że duże znaczenie ma przyzwyczajanie małych dzieci do książek, gdyż odpowiednia bajka daje dzieciom dobre wzorce zachowania, stymuluje dziecięcą wyobraźnię

      Uczniowie odwiedzili wszystkie grupy wiekowe i wszędzie spotkali się z ciepłym przyjęciem - dzieci były zachwycone, że lektorami byli ich starsi koledzy; spotkanie bardzo im się podobało i zaprosili swoich starszych kolegów następne spotkania - również młodzież pozytywnie oceniła akcję czytelniczą i obiecała pojawić się ponownie

      Dziękujemy za odwiedziny!

      #zspswierzawa

     • Egzamin na kartę zaliczony

     • Przed wakacjami uczniowie klasy 4 "a" i 4 "b" podeszli do pierwszego ważnego w ich życiu egzaminu - karty rowerowej. Uczniowie najpierw zmierzyli się z testem wiedzy o przepisach ruchu drogowego, a następnie musli udowodnić, iż potrafią jeździć rowerem

      Było dużo emocji, strachu i skupienia, ale na szczęście wszyscy stanęli na wysokości zadania i już za kilka dni będą mogli wyjechać na ulice swoich miejscowości

      Gratulujmy.

      !