• Nasze działania:

     - będziemy upowszechniać materiały edukacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa przygotowane
     przez ekspertów OSE,
     - zrealizujemy co najmniej jedno wydarzenie w szkole z zakresu cyberbezpieczeństwa
     (np.: zajęcia dla uczniów, udział w Dniu Bezpiecznego Internetu lub zgłoszenie inicjatywy do CodeWeek),
     - weźmiemy udział w szkoleniu zorganizowanym dla uczestników w ramach projektu OSEhero,
     - wypełnimy sprawozdanie na koniec roku szkolnego, dotyczące aktywności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

     Kurs:

     https://www.youtube.com/watch?v=pyETXgGihLw
      

     Cyberprzemoc – anonimowość w sieci - kurs omawia zagadnienia związane z cyberprzemocą; na podstawie omówionych przykładów uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na poszczególne niebezpieczeństwa, które mogą mieć miejsce w sieci.

      

     Link:

     https://it-szkola.edu.pl/

     https://www.facebook.com/OSEgovpl

     #osehero #spswierzawa OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna