• Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny
   • E-mail szkoły
   • swierzawa.sp@wp.pl
   • Telefon
   • 757135397, 757135379
   • Adres szkoły
   • ul. Dworcowa 3
    59-540 Świerzawa
    Poland
   • E-PUAP
   • Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
    /spSwierzawa/SkrytkaESP

    Profil:
    https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SpSwierzawa
   • Informacja e-mail
   • swierzawa.sp@wp.pl
   • Regon szkoły:
   • 230529395
   • RSPO szkoły:
   • 88562
   • Rejestr szkół i placówek:
   • https://tiny.pl/w7cdj