• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny
   • E-mail szkoły
   • swierzawa.sp@wp.pl
   • Telefon
   • 757135397, 757135379
   • Adres szkoły
   • ul. Dworcowa 3
    59-540 Świerzawa
    Poland
   • E-PUAP
   • Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
    /spSwierzawa/SkrytkaESP

    Profil:
    https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SpSwierzawa
   • Informacja e-mail
   • swierzawa.sp@wp.pl
   • Regon szkoły:
   • 230529395
   • RSPO szkoły:
   • 88562
   • Rejestr szkół i placówek:
   • https://tiny.pl/w7cdj
 • Portal społecznościowy szkoły:

  #zspswierzawa

   


   

  Administrator strony:
  #doradcazinformatyki

   


   

  E-PUAP

  Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

  UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

  W celu dostarczenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie
  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem 
  epuap.gov.pl.

   

  Użytkownik, mający dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej
  wyszukuje po nazwie
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie -
  link.


  Ścieżka dostępu:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu
   

   

  Strona główna > Inny podział spraw > Alfabetyczna lista spraw 

  Należy wybrać usługę  "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"