• KADRA KIEROWNICZA

    Czesław Leśniak - dyrektor
   Jolanta Krakowska - wicedyrektor

       NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELE
    

   BIOLOGIA
   J. Krakowska, R. Wolski

   CHEMIA
   Ł. Olszanicka

   EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
   D. Czapiewski

   FIZYKA
   J. Obora

   GEOGRAFIA
   B. Dyka, D. Czapiewski

   HISTORIA
    C. Leśniak, E. Szlucho, A. Wieczorek

   INFORMATYKA
   A. Maćków

   JĘZYK ANGIELSKI
   L. Czop, A. Kłobucka, L. Stuczyńska

   JĘZYK POLSKI
   Z. Fiks, R. Kaszubowska, A. Krupienia-Jaros, E. Szlucho

   JĘZYK NIEMIECKI
   L. Stuczyńska

   MATEMATYKA
   B. Dyka, A. Maćków, A. Murdza, J. Obora, M. Połowin

   MUZYKA
   A. Krupienia-Jaros

   PLASTYKA
   A. Krupienia-Jaros

   RELIGIA 
   M. Wągrowska, M. Zalińska

   TECHNIKA
   A. Kłobucka

   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
   A. Wieczorek

   WYCHOWANIE FIZYCZNE
   M. Bober, D. Czapiewski, K. Roś, R. Wolski

   WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
   J. Krakowska

       PEDAGOŻKI:
   B. Stępień

    

   LOGOPEDA:
   N. Murdza

   BIBLIOTEKA:
   E. Nita

   NAUCZANIE ZINTEGROWANE:
    A. Baran, A. Chlebosz, D. Kowalczyk, I. Malcherowicz,
   G. Nowak, J. Rubin, M. Wojciechowska