• KADRA KIEROWNICZA

    Czesław Leśniak - dyrektor
   Jolanta Krakowska - wicedyrektor


       NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELE
    

   BIOLOGIA
   J. Krakowska, R. Wolski

    

   CHEMIA
   Ł. Olszanicka

    

   EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
   D. Czapiewski

    

   FIZYKA
   J. Obora

    

   GEOGRAFIA
   B. Dyka, D. Czapiewski

    

   HISTORIA
    C. Leśniak, E. Szlucho, A. Wieczorek

    

   INFORMATYKA
   A. Maćków

    

   JĘZYK ANGIELSKI
   L. Czop, A. Kłobucka, L. Stuczyńska

    

   JĘZYK POLSKI
   Z. Fiks, R. Kaszubowska, A. Krupienia-Jaros, E. Szlucho

    

   JĘZYK NIEMIECKI
   L. Stuczyńska

    

   MATEMATYKA
   B. Dyka, A. Maćków, A. Murdza, J. Obora

   MUZYKA
   A. Krupienia-Jaros

    

   PLASTYKA
   A. Krupienia-Jaros

    

   RELIGIA 
   M. Wągrowska, M. Zalińska

    

   TECHNIKA
   A. Kłobucka

    

   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
   A. Wieczorek
    

   WYCHOWANIE FIZYCZNE
   D. Czapiewski, K. Roś, R. Wolski

    

   WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
   J. Krakowska

       PEDAGOŻKI:
   B. Stępień, A. Wieczorek

    

   LOGOPEDKA:
   N. Murdza

    

   BIBLIOTEKARKA:
   E. Nita

   NAUCZANIE ZINTEGROWANE:
    A. Baran, A. Chlebosz, D. Kowalczyk, G. Nowak, J. Rubin, M. Wojciechowska