• XX KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY „CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”

     •  

      Cele konkursu:

      - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
      - ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody,
      - promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska,
      - kształtowanie postaw proekologicznych,
      - aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska.

      Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony. Prace:

      - mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,
      - powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),
      - fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

      Jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie

      1) przedszkoli,
      2) edukacji wczesnoszkolnej,
      3) szkół podstawowych (klasy 4-8),
      4) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek.

      Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia. Organizator przewidział nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

      Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np.: na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

      1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa;
      2) placówka;

      3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy;
      4) nazwę konkursu i datę.

      TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA 15 listopada 2021.

      Prace należy składać lub wysyłać na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
       

      Podsumowanie konkursu odbędzie się w III dekadzie listopada 2021. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 767245109 lub e-mailowo: tpd.legnica@wp.pl

     • Informacja

     • W dniu 19 października 2021 w godzinach od 16.00 do 17.00 w Szkole Podstawowej przy ul. Dworcowej 3 i Reymonta 22 odbędą się Dni Otwarte Szkoły połączone z konsultacjami, na które serdecznie zapraszam.

      Dyrektor

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

     • Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę takich marzeń,
      które dają się urzeczywistnić,
      wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności,
      entuzjazmu z przekazywania wiedzy, zrozumienia w oczach uczniów,
      a także wiele radości i powodzenia w życiu osobistym!

      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie
      Czesław Leśniak

     • Dzień Nauczyciela

     • Dzień Edukacji Narodowej 2021 rozpoczęliśmy uroczystym odśpiewaniem hymnu. Przy ul. Dworcowej 3 część artystyczną przygotowali uczniowie klas trzecich pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Po występie przemówienie wygłosił Pan Paweł Kisowski - Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa, który złożył bukiet kwiatów na ręce wicedyrektorki szkoły Pani Jolanty Krakowskiej. Następnie przemówił dyrektor szkoły Pan Czesław Leśniak i podziękował nauczycielom za oddanie oraz pracę, a także poświęcenie dla uczniów. Kwiaty i życzenia od Rady Rodziców przekazali Pan Robert Maciąg i Pani Anna Kuczyńska-Mosoczy.

      Wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy w szkole wszystkim nauczycielom życzą
      Mały i Duży Samorząd Uczniowski

      ...............

      #den #DzieńEdukacjiNarodowej #zspswierzawa #suspswierzawa

     • Szkolna debata klimatyczna

     •        Zmiana klimatu to obecnie, niestety, dosłownie gorący temat. Nie trzeba być naukowcem, aby dostrzec jak klimat dynamicznie się zmienia:  wyjątkowo ciepłe, praktycznie bezśnieżne zimy, wymykające się spod kontroli pożary, lodowce topniejące szybciej, niż się spodziewano czy błyskawiczne powodzie, trąby powietrzne
      w miejscach, w których wcześniej nie występowały, to niestety tylko przykłady tych zmian. Czy jest jeszcze czas aby to zmienić? Czy możemy to wszystko zatrzymać? Odpowiedzi nie są proste. Jeżeli zmiany klimatu nie da się odwrócić, możemy złagodzić jej skutki i dostosować się do jej konsekwencji.

           Po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowana została Szkolna Debata Klimatyczna. Wzięli w niej udział uczniowie klas siódmych oraz gościnnie z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie,  inspektor ds. oświaty pani Edyta Marzec.

            Uczestników debaty przywitał dyrektor szkoły pan Czesław Leśniak, po czy rozpoczęła się część teoretyczno – praktyczna spotkania. Uczniowie na bazie informacji przekazanych przez prelegentów obliczali ślad wodny oraz ślad węglowy. 

      Obliczenia były bardzo skomplikowane, a efekty liczbowe czasami przerażające.

      Wnioski płynące z debaty były jednoznaczne – MUSIMY ZACZĄĆ DZIAŁAĆ!

      ******************************

      Debata była częścią projektu, w który zaangażowana jest nasza gmina: „WIKT – Wsparcie dział na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” , a jego głównymi zadaniami są: 

      - Podnoszenie świadomości publicznej na temat ochrony klimatu – szczególnie w przypadku niebieskiej i zielonej infrastruktury

      - Współpraca z gminami i społeczeństwem w zakresie porozumienia / deklaracji na rzecz ochrony klimatu

      - Ochrona klimatu w regionie transgranicznym – stan obecny i wyzwania

      Realizatorem debaty była Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy.

      To kolejne działanie podjęte przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ramach współpracy 
      z fundacją.  Przypominamy nasze wcześniejsze działania:

      • zaadoptowaliśmy skwer przed szkołą, który stanie się w przyszłości przystankiem/ stołówką dla przelatujących ptaków (w ramach projektu: „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”), 
      • tworzymy pokazowy ogród deszczowy (w ramach projekt:„ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne”), 
      • zorganizowalśmy szkolny projekt „Zapylacze są niesamowite”.

       

      Godne polecenia linki:
       

      www.zielonaakcja.pl

      http://wikt.info/home,1.html

      https://klimada2.ios.gov.pl/slad-wodny/

      https://europa.eu/youth/get-involved/sustainable%20development/how-reduce-my-carbon-footprint_pl

      https://europa.eu/youth/get-involved/sustainable%20development/what-climate-change_pl

       

                                                                                        Szkolny koordynator projektów
      i organizator debaty

                                                                                                                                                    Rafał Wolski

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego...

     • ..."Miasto przyszłości", którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

      W piątek 8 października 2021 odbyło się wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Miasto przyszłości" zorganizowanym w ramach obchodów Roku Lema.

      Wyniki:

      I miejsce - Julia Grzybek,

      II miejsce - Oliwia Kaniecka,

      III miejsce - Ilona Pietrucha.

       

      Wyróżnienia:

      Damian Gnatek (Sp Świerzawa),

      Wiwien Maślanka (Sp Świerzawa),

      Livia Tietianiec (Sp Świerzawa).

       

      GRATULUJEMY!

       

      Źródło

     • DEN 2021

     • W dniu 14 października 2021 Szkoła Podstawowa w Świerzawie prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu nie mają zapewnionej opieki w domu.

      Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem pracy.

      Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie w dniu 14 października 2021 pracuje zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

      Dyrektor

     • „You Can Dance – Nowa Generacja” – zapraszamy do udziału w konkursie!

     • Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie TVP „You Can Dance – Nowa Generacja”. Przedsięwzięcie jest skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat, a jego cel to propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki

      Zadanie konkursowe polega na nagraniu wspólnego występu grupy uczniów i przesłaniu go na adres badzmyrazem@tvp.pl. Wybrane filmiki będzie można obejrzeć na antenie TVP w niedzielnych wydaniach programu „Pytanie na śniadanie” oraz w mediach społecznościowych programu: https://www.facebook.com/youcandancetvp/

      Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 listopada 2021

      Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie programu https://youcandance.tvp.pl/ oraz w mediach społecznościowych


      ================================
      Zespół Szkolno-Przedszkolny
      #zspswierzawa

     • GŁOŚNE CZYTANIE KSIĄŻEK DLA DZIECI

     • 4 października 2021 w Szkole Podstawowej w Świerzawie przy ul. Dworcowej, odbyło się GŁOŚNE CZYTANIE KSIĄŻEK DLA DZIECI. Fragmenty książek czytali dorosli i dzieci. Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu. Zachęcamy do czytania książek. Pamiętajmy że książka, to nasz przyjaciel.