• Konkurs plastyczny #Żyjmyzdrowoibezpiecznie edycja 2023

     • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica - TPD zaprasza do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”.

      Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach edycji „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia, unikania potencjalnych zagrożeń i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

      OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

      1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 roku życia.

      2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie: rysunku, ulotki lub plakatu o tematyce:

      - zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną),

      - bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji, życiebez używek, ochrona p.poż.,

      - bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce).

      3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. - do wyboru przez uczestnika konkursu).

      4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2 lub plakat.

      5. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 24 marca 2022.

      6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np.: na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa, placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy telefonu; 4) nazwę konkursu i datę.

      7. Prace przechodzą na własność organizatorów.

      OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

      8. Prace plastyczne będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych: dzieci/uczniowie

      1) od 3 do 6 lat,

      2) od 7 do 9 lat,

      3) od 10 do 12 lat,

      4) od 13-15 lat,

      5) powyżej 15 lat.

      13. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

      14. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

      15. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica - TPD

      16.Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy).

      Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszony na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy.

      17. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania konkursu zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.

      18. Po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału TPD w Legnicy przy Al. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie do 6 kwietnia 2023 r.

       

      Prace należy składać lub wysyłać na adres:

      Biuro Oddziału TPD, al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

      Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 767 245 109.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

       

       

      -----------------------

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie #spswierzawa

      #tpdlegnica

     • PODZIĘKOWANIE za udział w programie dla szkół

     •  

      Dziękujemy za udział w edukacyjnym programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogły w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

      Dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, dlatego prosimy zapoznanie się z listem.

      Przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę; zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

      Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: https://www.kowr.gov.pl/

      Źródło: https://www.programdlaszkol.org

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie #spswierzawa