• INFORMACJA

     •  

      Informuję, że klasy 7 "b" i 8 "c" przechodzą na nauczanie zdalne w terminie od 29.11.2021 do 03.12.2021. Zajęcia lekcyjne zdalne będą się odbywać zgodnie z obowiązującym planem lekcji na platformie MS Teams. Uczniowie z pozostałych klas oraz dzieci przedszkolne uczęszczają w formie stacjonarnej.

      Proszę o kontakt z sekretariatem szkoły rodziców tych uczniów, którzy mają problemy ze sprzętem komputerowym od poniedziałku od godziny 7.00 ( tel. 757135379 lub 757135397).

      Bardzo proszę, aby dzieci pozostające w nauczaniu stacjonarnym posiadały maseczki ochronne.

      DYREKTOR

     • Laboratorium AI z Gigantami Programowania

     •  

      Wystartowała rejestracja na „Szkołę z Gigantami – Laboratorium AI”. Sztuczna Inteligencja jest tematem czwartej edycji ogólnopolskich bezpłatnych webinarów z programowania oraz matematyki dla dzieci i młodzieży.

      Akcja organizowana jest przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA i trwać będzie w terminie 29.11. - 10.12.2021. Zajęcia z programowania zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: 9-12 oraz 13 -19 lat, podczas których uczestnicy poznają tajniki programowania Sztucznej Inteligencji. Część matematyczna natomiast adresowana jest w szczególności do uczniów, którzy niebawem przystąpią do egzaminu 8-klasisty.

      Rejestracja:https://www.giganciprogramowania.edu.pl/zapisz-sie?course_id=132&course_kind=Bezp%C5%82atne+Warsztaty+Szko%C5%82a+z+Gigantami+Online

      ==========================

      Czym jest sztuczna inteligencja? Co można dzięki niej stworzyć? Jak stać się mistrzem technologii? W trakcie zajęć podzielonych na dwie kategorie wiekowe, uczniowie poznają zasady działania sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego i będą wykonywać projekty oparte o tematykę AI. Podczas webinarów, uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób uczyć i testować sztuczną inteligencję, a podczas zajęć finałowych zdobędą wiedzę m.in. o tym, jak zaprogramować komputer do rozpoznawania gestów i ruchu.

      Pierwsze zajęcia startują już 29 listopada o godzinie 17.30 - https://www.youtube.com/watch?v=JHpyTXLXqwE

       

      #spswierzawa

     • Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF2021

     • Upowszechnienie informacji o Światowym Szczycie Cyfrowym dla uczniów klas 7 i 8. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-10 grudnia w trybie hybrydowym – stacjonarnie Katowicach i w formie online.

      Zapisy na wydarzenie dokonywane są online do 1 grudnia, poprzez formularz rejestracyjny na stronie ONZ:
      https://cutt.ly/FormularzRejestracyjny

      Najpierw należy zarejestrować konto na stronie ONZ wybierając opcję „register” a następnie – mając już zalogowane konto – dokończyć proces rejestracji pod linkiem

      https://cutt.ly/FormularzRejestracyjny

      Do udziału zdalnego może zapisać się każdy uczeń słuchacz czy student, bez względu na wiek, nie ma także limitu miejsc. Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia: https://cutt.ly/IGF2021

      Hasło konferencji to Internet United (tłum. zjednoczony internet) – łączący wszystkich swoich
      użytkowników w jedną społeczność odpowiedzialną za jego kształt i funkcjonowanie.
      To nasze wspólne marzenia, pomysły, potrzeby i działania tworzą internet przyszłości!

      Podczas kryzysu związanego z COVID-19 internet okazał się pomocny w organizacji naszego
      życia w stopniu, którego nie przewidywaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Potwierdziło to jego ogromną
      wartość dla nas wszystkich. Funkcjonujemy w cyfrowym świecie i potrzebujemy w nim zarówno
      wolności i otwartości, jak i bezpieczeństwa.

       

      Film:

      https://www.youtube.com/watch?v=8itli5JRF2E&feature=youtu.be

      Źródło:

      https://www.gov.pl/web/igf2021

     • Konkursu na najpiękniejszą szopkę

     •  

      Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Technika wykonania i materiał prac jest dowolny, jednakże przy ocenie preferowane będzie własnoręczne wykonanie wszystkich komponentów.

      Wielkość prac: do ok. 50 cm podstawy. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI LITERAMI imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela

      i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; nazwę konkursu i datę.

      Prosimy o zapoznanie z regulaminem.

       

      #zspswierzawa #tpdlegnica @TPDlca - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica - TPD

       

     • Dołączamy do nowego projektu @OSEhero

     •  

      Przed nami kilka miesięcy wspólnej pracy z uczniami, rodzicami oraz kadrą pedagogiczną. Nasze działania:

      - będziemy upowszechniać materiały edukacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa przygotowane przez ekspertów OSE,
      - zrealizujemy co najmniej jedno wydarzenie w szkole z zakresu cyberbezpieczeństwa (np.: zajęcia dla uczniów, udział w Dniu Bezpiecznego Internetu lub zgłoszenie inicjatywy do CodeWeek),
      - weźmiemy udział w szkoleniu zorganizowanym dla uczestników w ramach projektu OSEhero,
      - wypełnimy sprawozdanie na koniec roku szkolnego, dotyczące aktywności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

      Kurs:

      https://www.youtube.com/watch?v=pyETXgGihLw
       

      Cyberprzemoc – anonimowość w sieci Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

      Kurs omawia zagadnienia związane z cyberprzemocą. Na podstawie omówionych przykładów uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na poszczególne niebezpieczeństwa, które mogą mieć miejsce w sieci.

       

      Link:

      https://it-szkola.edu.pl/

      https://www.facebook.com/OSEgovpl

      #osehero #spswierzawa OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

     • "Jem, więc wiem"

     • Akcja klasy 5, która ma na celu promowanie zdrowego odżywiania. Uczniowie opisywali wartości odżywcze danych produktów, robili i smakowali soki, smoothie, które samodzielnie wykonali.

     • Trudna i ciekawa matematyka, która jest wszędzie

     •  

      Uczniowie z kl. IV"b" dowiedzieli się o prawdziwości stwierdzenia "Matematyka jest wszędzie". Obejrzeli interesujący materiał filmowy o ciągu Fibonacciego, który odpowiedział na pytania "dlaczego tak?" i "jak to wyjaśnić?".

      Leonardo Fibonacci to włoski matematyk, żyjący na przełomie XII i XIII wieku. Podał on wzór określający kolejne wyrazy tego ciągu matematycznego. Pierwsze dwa wyrazy tego ciągu to 0 i 1 (czasami to dwie jedynki), natomiast kolejny wyraz jest sumą dwóch poprzednich.

      0 + 1 = 1

      1 + 1 = 2

      1 + 2 = 3

      2 + 3 = 5

      3 + 5 = 8

      5 + 8 = 13

      8 + 13 = 21

      13 + 21 = 34

      21 + 34 = 55

      34 + 55 = 89

       

      Link:

      https://www.youtube.com/watch?v=wb7kPaM8cfg

      #spswierzawa

     • Kalendarz z najpiękniejszymi miejscami Świerzawy i okolic

     • Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zorganizował konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawwych. Wpłynęło 60 prac dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy. Wybrano 13, które znajdą się na 12 kartach kalendarza miasta i gminy Świerzawa na nadchodzący rok oraz jedno na okładkę.

      Prace uczniów z naszej szkoły:

      • styczeń – „Kościół Św. Józefa Opiekuna” (Wojciech Kowalczyk, SP w Świerzawie),
      • luty – „ul. Dworcowa w Świerzawie i Wieża Ciśnień” (Igor Figura, SP w Świerzawie),
      • marzec – „Brama wjazdowa zespołu dworskiego w Starej Kraśnicy” (Wiwien Maślanka, SP w Świerzawie),
      • lipiec – „Organy Wielisławskie w Sędziszowej” (Blanka Gaździcka, SP w Świerzawie),
      • wrzesień – „Punkt widokowy na Okolu” (Marcel Nowak, SP w Świerzawie) oraz „Czerwony Kamień – Nowy Kościół” (Zuzanna Kowalska, SP w Świerzawie),
      • październik – „Wieża widokowa w Podgórkach” (Ksawery Styś, SP w Świerzawie),
      • grudzień – „Fontanna w Świerzawie” (Julia Grzybek, Szkoła Podstawowa w Świerzawie).

      Kalendarz będzie dostępny od grudnia w Urzędzie Miejskim w Świerzawie.

       

      GRATULUJEMY!


      Nauczyciele

       

     • Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

     • Apel odbył się 10 listopada 2021. Przygotowany został przez uczniów klasy II "b" pod kierunkiem nauczycielki Pani Haliny Góreckiej. Cała społeczność uczniów 0 - III wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła święto wspólnie śpiewając hymn narodowy. Młodsi uczniowie złożyli znicze pod obeliskiem.

     • INFORMACJA

     •  

      W dniu 12 listopada 2021 Szkoła Podstawowa w Świerzawie prowadzi zajęcia
      opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy w tym dniu nie mają zapewnionej opieki w domu.

      Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem pracy. Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne
      w Świerzawie w dniu 12 listopada 2021 pracuje zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

      Dyrektor