• Mamy patrona!

     • 30 września 2022 odbyła się uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Świerzawie oraz wręczenie sztandaru, na którą przybyło wielu zaproszonych gości: m. in. posłanka Pani Zofia Czernow Pan Krzysztof Mróz - Senator RP, Pan Paweł Kisowski - Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa, przedstawicielki Rady Miejskiej w Świerzawie i Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, dyrektorzy gminnych szkół, żłobka oraz placówek i firm współpracujących z naszą szkołą, sołtysi i sołtyski okolicznych wsi

      Dzisiejszy dzień przeszedł do historii szkoły jako jeden z najważniejszych - naszym patronem został Janusz Korczak: pedagog, lekarz, publicysta, pisarz, działacz społeczny, przyjaciel dzieci - postać ambitna i wszechstronnie uzdolniona, wychowawca niezwykły

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świerzawie Pani Urszula Zajda odczytała Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Świerzawie imienia Janusza Korczaka, a burmistrz przekazał sztandar dyrektorowi szkoły - po tej części apelu nastąpiło uroczyste ślubowanie i przemówienia

      Skład pocztu głównego: Maja Janczura, Emilia Pacewicz, Wojciech Kowalczyk

      Drugi poczet rezerwowy: Hubert Wolski, Laura Piszczek, Alicja Dymańska

      Trzeci poczet rezerwowy: Stanisław Zawierucha, Michalina Kikuła, Hanna Zabiegło

      Część artystyczną wykonały dzieci z klas 1-3 (recytacja), po których wystąpiło trio w składzie: Wiktoria Dymańska, Ilona Pietrucha, Julia Pietrzak (piosenka), a następnie solo: Hanna Zabiegło (piosenka) i Katarzyna Połuch (występ artystyczny)

      Szkic patrona wykonał znakomity świerzawski artysta Pan Lesław Połowin

      Zdjęcia i film: Wojciech Łagoda (V "a"), Grzegorz Martyniuk (V "b") na sprzęcie z #laboratoriaprzyszłości

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

      #spswierzawa

      Świerzawa gmina Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Świerzawie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica - TPD

      #laboratoriaprzyszłości Laboratoria Przyszłości

      #koordynatorlaboratoriówprzyszłości

      Link do galerii: https://www.facebook.com/photo?fbid=485010273638196&set=pcb.485028596969697https://www.facebook.com/photo?fbid=485010273638196&set=pcb.485028596969697

     • Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Świerzawie

     • 30 września 2022 odbędzie się uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Świerzawie wraz z wręczeniem sztandaru - w tym dniu uczniowie przyjeżdżają do szkoły przy ul. Dworcowej 3 zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy - odjazd do domu nastąpi o godzinie 11.30

      Organizacja dnia będzie przebiegać wg harmonogramu:

      9.00 msza święta w kościele pod wezwaniem NMP w Świerzawie
      10.15 uroczysty apel w sali sportowej SP przy ul. Dworcowej 3

      Uczniowie, którzy po godzinie 11.30 nie mają zapewnionej opieki w domu, pozostają w świetlicy szkolnej

      Dyrektor

       

       

       

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2022

     • Hasło tegorocznej akcji to: „Wszystkie śmieci są nasze”

      Uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Świerzawie organizują akcję „Sprzątanie Świata” 16 września 2022 w godzinach 10.45 - 11.30
      (w razie deszczu akcja sprzątania będzie przeniesiona na poniedziałek 19.09.2022)

      Ilość uczestników: szkoła – ok. 355, przedszkole – 25

      Punkt gromadzenia zebranych śmieci: szkoła przy ul. Dworcowej, przy parkingu szkolnym,

      przedszkole: przy bramie przedszkola od strony ul. Kościuszki,

      szkoła przy ul. Reymonta 22: obok kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci na placu manewrowym dla autobusów (obok szkoły na ul. Reymonta 22).
       

      Porządkowane rejony:

      przedszkole:

      - grupa 5-latków - teren na zewnątrz przedszkola, plac zabaw;

      - oddziały „0” - boisko szkolne, teren wokół szkoły;

      szkoła:

      klasy pierwsze - uliczki okalające szkołę, teren wokół boiska szkolnego;

      klasy drugie - teren wokół kościoła romańskiego i parking przy zajeździe;

      klasy trzecie - teren wokół stacji PKP, droga prowadząca do kotłowni w Sędziszowej;

      klasy IV - teren wokół szkoły;

      klasy V - ul. Reymonta, ul. Mickiewicza, staw w Rzeszówku;

      klasy VI - Park w Świerzawie (wejście od strony skrzyżowania Reymonta i Mickiewicza);

      klasy VII - zejście na wał od strony ul Reymonta, lasek na wale;

      klasy VIII - wejście na wał od strony ul. Kościuszki, ul. Zielonej (wejście na zaporę przeciwpowodziową), lasek na wale.
       

      Proszę szczególnie wyczulić dzieci na niebezpieczeństwa mogące pojawić się w trakcie sprzątania (rozbite szkło, igły, ostre przedmioty itp.). Uczniowie idą sprzątać z nauczycielem, z którym mają zajęcia - w przypadku złej pogody, akcja zostanie przeniesiona na inny termin. Samorząd klasowy (ewentualnie przedstawiciele klasy) pobiorą od organizatorów niezbędne materiały (worki, rękawiczki) w dniu akcji/
       

      Link: https://naszaziemia.pl/ssp2022/

      #zspswierzawa #spswierzawa

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

      #sprzatanieswiata #sprzątanieświata #fundacjanaszaziemia

      Fundacja Nasza Ziemia

     • UWAGA - ZEBRANIA

     • Serdecznie zapraszam na zebrania, które odbędą się w następujących terminach:

      - 14 września 2022, godz. 16.30 Szkoła Podstawowa przy ul. Dworcowej 3

      - 15 września 2022, godz. 16.30 Szkoła Podstawowa przy ul. Reymonta 22

      - 20 września 2022, godz. 16.30 Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie (zebranie odbędzie się w siedzibie SP przy ul. Dworcowej 3)

      Dyrektor