• INFORMACJA

     •  

      Powrót dzieci do nauki stacjonarnej nastąpi w poniedziałek, 10 stycznia 2022. Autobusy szkolne będą jeździć zgodnie z rozkładem z 17 grudnia 2021.

      Bardzo proszę o zaopatrzenie dzieci w maseczki ochronne.

      Dyrektor

     • VII MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DLA DZIECI W WIEKU 3-6 lat edycja on-line

     • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie jest organizatorem powiatowego konkursu kolęd i pastorałek, 
      w którym mogą wziąć udział soliści i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych: przedszkolaki 3-4 latki,  przedszkolaki 5-6 latki.

      Uczestnicy mogą prezentować się w formie: a cappella, z towarzyszeniem akompaniatora, 
      z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu.

      Celem konkursu jest  ożywienie tradycji  kolędowania, śpiewu zespołowego,
      poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także prezentację
      efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.
       

       

      Linki:

      Karta zgłoszenia (*.pdf)

      Regulamin (*.pdf)

      Klauzula informacyjna RODO (*.pdf)

       

      ORGANIZATORZY

       

     • VIII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci - Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2022

     • Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.
      Im mniej śmieci tym więcej surowców wtórnych!

      15-tego stycznia startuje VIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Mistrz Recyklingu i przyjaciele" dla szkół podstawowych. Konkurs otrzymał patronat Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratoriów Oświaty w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. Od 15 stycznia do 30 marca 2022 dzieci z klas 4-6 będą mogły przygotować dwa zadania konkursowe:

      - pierwsze będzie polegało na wymyśleniu scenariusza gry zachęcającej do recyklingu opakowań,

      - w drugim trzeba przekonać przyjaciół do selektywnej zbiórki i recyklingu elektroodpadów w formie krótkiego filmiku.

      Wiele rad i wskazówek znajdzie się w materiałach edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

      Ponadto w terminie 15.01.2022 – 30.03.2022 odbędzie się V wirtualna Liga Recyklingu, rozgrywka internetowa na punkty w dwóch aplikacjach edukacyjnych:
      Liga Elektrorecyklingu i Przyjaciele Recyklingu. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe:
      tablety do nauki. W tym roku po raz pierwszy przyznamy też nagrody w formie najbardziej potrzebnych
      pomocy dydaktycznych dwóm najlepszym placówkom edukacyjnym.

      Konkurs promuje edukację ekologiczną oraz doskonali kompetencje kluczowe takie jak korzystanie z technologii informatycznych czy aplikacji internetowych przekazujących wiedzę ekologiczną, na temat postaw i wzorów ekologicznego postępowania, a także recyklingu surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych technologii.

      Odpowiedzi na zadania konkursowe trzeba też świetnie zaprezentować, bo kryteriami oceny będzie nie tylko wiedza uczestników, ale oryginalność w podjęciu tematu czy staranność wykonania zadania. Uczniowie będą pracować w małych zespołach, ucząc się współpracy w grupie, co jest ważnym elementem wychowania.

      Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa

      Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: Ropki 7, 38-316 Wysowa Zdrój, a partnerami: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

      Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl
      Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593,  e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl

      Konkurs jest bezpłatny.

     • INFORMACJA

     • BEZPŁATNY Punkt Wsparcia Terapeutyczno-Pedagogicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      Adres punktu:

      pl. Wolności 47b (przy sali widowiskowej)
      59-540 Świerzawa

      Rejestracja telefoniczna: tel. 603 573 874

     • ZMIANA CEN POSIŁKÓW

     • Od 1 stycznia 2022 nastąpi zmiana cen posiłków szkolnych i przedszkolnych. Koszt posiłku szkolnego wzrośnie z 8,30 zł do 9,00 zł; posiłek przedszkolny z 10,90 zł do 12,00 zł.

      DYREKTOR

     • Deklaracja dowozów na rok 2022

     • Proszę o wypełnienie deklaracji i dostarczenie do sekretariatu szkoły w możliwie najszybszym terminie.
      Istnieje możliwość pobrania deklaracji w szkole przy ul. Dworcowej. W przypadku nie złożenia deklaracji dziecko nie będzie mogło jeździć autobusem szkolnym.


      ---------------Instrukcja---------------

      POBIERZ PLIK:   JPG       PDF


      Wybierz plik (powyżej) i zapisz go (kliknij na link lub naciśnij prawy przycisk myszki
      i wybierz "zapisz plik jako"), a następnie wyświetl go na urzadzeniu i wybierz polecenie DRUKUJ.

     • Informacja

     • 1. Przerwa świąteczna rozpoczyna się 23.12.2021 i trwa do 02.01.2022.

      2. Od 3 do 7 stycznia 2022 zajęcia lekcyjne będą nadal prowadzone zdalnie na platformie MS Teams. Powrót do nauki stacjonarnej nastąpi 10.01.2022.

      3. W okresie od 27 do 31 grudnia 2021 Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie pracuje zgodnie z dotychczasowym planem pracy.

      4. Od 27 do 31.12.2021 świetlica szkolna przy ul. Dworcowej 3 pracuje w godzinach od 7.00 do 15.45. W okresie od 27 do 31 grudnia 2021 pracuje sekretariat szkoły przy ul. Dworcowej 3.

      5. W okresie od 27 do 31 grudnia 2021 dowozy szkolne zostają zawieszone.

      Dyrektor

     • INFORMACJA

     • Na podstawie Zarządzenia Nr 22/2021 z dnia 09 kwietnia 2021 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela informuję, że 24 grudnia 2021 jest dniem wolnym od pracy (Szkoła Podstawowa, Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne).

      Od 21 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021 w godzinach od 7.00 do 15.00 pracuje sekretariat przy ul. Dworcowej 3.

      10 grudnia 2021 został złożony wniosek do Rady Miejskiej w Świerzawie o nadanie patrona Szkole Podstawowej w Świerzawie. Kandydatem wyłonionym w przeprowadzonym głosowaniu został Janusz Korczak.

      Dyrektor

     • Informacja

     • W związku z wprowadzenie nauki  zdalnej w klasach I-VIII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie
      będzie prowadził zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021:
      - klasy I-VIII przechodzą na nauczanie zdalne od 20.12.202 do 09.01.2021. Zajęcia będą realizowane na platformie MS Teams,
      - odziały przedszkolne oraz oddziały „0” pozostają w trybie stacjonarnym,
      - uczniowie z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, którzy w miejscu zamieszkania nie będą mogli realizować zajęć, mogą korzystać z możliwości uczestniczenia w zajęcia zdalnych na terenie szkoły,
      - na wniosek rodziców w klasach I-III mogą być realizowane zajęcia świetlicowe na terenie szkoły,
      - zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania dziecka będą prowadzone w formie stacjonarnej,
      - przerwa świąteczna rozpoczyna się 23 grudnia i będzie trwać do 02.01.2021.
       

      Dyrektor

       

     • Godzina kodowania 2021

     •  

      Czy wiesz, że możesz nauczyć się programować robota na ekranie komputera, zupełnie za darmo i w dowolnej przeglądarce?

      Przejdź na stronę http://robot.abixedukacja.eu – tam steruj robotem na ekranie komputera, zarówno wykorzystując środowisko blokowe jak i Python czy też nawet JavaScript. Poniżej możesz zobaczyć krótkie filmy, które opisują, w jaki sposób poruszać się w środowisku.

      Twoje zadanie jest następujące: w świecie o nazwie Around 1 zapisz kod w Pythonie, który który spowoduje, że robot obejdzie dookoła i zakończy trasę w tym miejscu, z którego wyruszył.

      Ważne! Kod musi mieć maksymalnie 12 linii poleceń i nie wolno używać pętli for! Poniżej przykład tego świata z opisem...

      Na zakończenie nagrody! Swoje propozycje rozwiązań prześlij na: sis@pti.org.pl

       

      Źródło: http://www.doradcazinformatyki.pl/

       

      LINK:

      http://robot.abixedukacja.eu/?lang=en&mode=python

     • NAUCZANIE ZDALNE 2

     • Od 9 grudnia 2021 do 17 grudnia 2021 klasa 6 przechodzi na nauczanie zdalne. Lekcje będą prowadzone na platformie MS TEAMS zgodnie z dziennym planem zajęć.

      W sytuacji problemu ze sprzętem informatycznym, proszę kontakt z sekretariatem szkoły przy ul Dworcowej 3 - tel. 757135397.

      DYREKTOR

     • ZDALNE NAUCZANIE

     •  

      Od 8 do 16 grudnia 2021 klasa II "b" przechodzi na nauczanie zdalne. Lekcje będą prowadzone na platformie MS TEAMS zgodnie z dziennym planem zajęć.

      W sytuacji problemu ze sprzętem informatycznym, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły przy ul Dworcowej 3 - tel. 757135397.

      DYREKTOR

     • Poznajemy Polskę

     • 1 grudnia 2021 odbyła się zaplanowana wycieczka do Wrocławia w ramach programu „Poznaj Polskę”.
      W wycieczce brali udział uczniowie z klas III „a”, II „a” oraz kilku uczniów z III „b”. Zwiedzanie rozpoczęliśmy o godzinie 11.00, a pierwszym punktem naszej wycieczki było „Hydropolis”, czyli muzeum nauki o wodzie, które mieści się w XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej. Wystawa podzielona jest na osiem stref tematycznych. Każda z nich prezentuje wodę z innego ujęcia. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu opowiadającego o powstaniu wody na naszej planecie - wyświetlony został na ekranie 360 stopni. Następnie była strefa głębin, gdzie poznaliśmy stworzenia tam żyjące, a później strefa oceanu. Zmęczeni ilością wrażeń udaliśmy się do strefy relaksu. Po odpoczynku ruszyliśmy do dalszego zwiedzania. W strefie człowiek – woda poznaliśmy funkcję wody w organizmie człowieka, zobaczyliśmy także wynalazki starożytnych inżynierów, a ponadto podziwialiśmy wierne modele statków.

      Unikatowe centrum wiedzy o wodzie łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą co powoduje wysokie zainteresowanie nawet najmłodszych zwiedzających. Interaktywna forma przekazu z pewnością przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów.

      Kolejną atrakcją był spacer z przewodnikiem po rynku miasta w poszukiwaniu krasnali. Podczas zwiedzania poznaliśmy osobiście kilkadziesiąt wrocławskich skrzatów. Każdy z nich to krótka i zabawna historia miejsca,
      w którym się znajduje. Przewodnik podczas opowiadania zadawał uczniom zagadki związane z krasnalami,
      na które uczniowie chętnie odpowiadali.

      Realizacja wycieczki przebiegła zgodnie z zaplanowanymi celami. Odwiedzono zaplanowane punkty edukacyjne.