• #wielislawka

     • Uczniowie z klas I-III też wędrowali w ramach Rajdu Wielislawka 2021. Młodsi uczniowie szli trasą MINI - "Ścieżką geologiczno-przyrodniczą wokół WIELISŁAWKI". Było wspaniale, pogodnie, wesoło i rodzinnie. Serdecznie dziękujemy.

      #zspswierzawa #wielislawka

     • BITS&BRICKS w szkolnej pracowni

     •  

      Nauka podstaw kodowania z Lego.

       

      Link:

      https://www.lego.com/.../BitsAnd.../v10/deploydsd/index.html

      Nasz kod uczestnictwa w "Tygodniu kodowania dla wszystkich": cw21-HHbtL

      Nauka kodowania może pomóc uczniom w osiągnięciu wysokiego poziomu kompetencji cyfrowych i lepszym zrozumieniu otaczającego ich świata, a także zwiększyć ich szanse na odniesienie sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.

      Aby pomyślnie realizować określone zadania, dzieci muszą się wykazywać takimi umiejętnościami jak:

      - twórcze i logiczne myślenie,
      - rozumienie zależności przyczynowo-skutkowych,

      - analityka matematyczna,
      - szybkie kojarzenie faktów,
      - zmysł techniczny i technologiczny.
       

      Źródło:

      https://codeweek.eu

      #zspswierzawa #aplikacjetik

     • Szkolna biblioteka zaprasza w swoje progi

     • Do szkolnej biblioteki w budynku przy ul. Reymonta uczniowie mogą przychodzić na każdej przerwie (w godzinach pracy biblioteki), aby się wyciszyć, pomalować kolorowanki, przeczytać ciekawą książkę, komiks, artykuł. Zapraszamy każdego ucznia.

     • CERTFYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

     • Otrzymaliśmy certyfikat za udział w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje Dane - Twoja Sprawa" Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli.

     • Szkoła dobrego wychowania XXXVIII edycja

     • Bierzemy udział w konkursie, który przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2021 do 15 lutego 2022. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły dobrego wychowania” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

      Regulamin konkursu:

      - celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

      Zadania konkursu: „Szkoła dobrego wychowania”:

      1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.

      2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre”.

      3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

      4. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.

      5. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w seminarium „Szkoła dobrego wychowania”, które przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

      Zostańmy "Szkołą Dobrego Wychowania!"

      Opiekunowie SU

      oraz nauczyciele i specjaliści

       

       

      Żródło: http://dobre-wychowanie.pl/

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

     • W tym roku po raz 28. wyruszamy, by posprzątać Polskę!
      Hasło tegorocznej Akcji brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”.

      W zebranych w zeszłorocznej akcji śmieciach znalazły się szklane i plastikowe butelki po napojach czy opakowania z tworzyw sztucznych po jedzeniu. Wszystkie w ogromnych ilościach. To dowód na to, że niefrasobliwie zaśmiecamy środowisko naturalne bez refleksji, iż wyrzucane odpady stanowią zagrożenie zarówno dla natury, jak i dla każdego z nas. Lata 2020-2021 to również czas pandemii COVID – 19, który wpłynął na nasze codzienne życie. Ten czas nie pozostał także obojętny dla natury. Miejsca, w których często szukaliśmy wytchnienia od lockdownowej rzeczywistości, były obciążone przez turystów, co dodatkowo wpłynęło na ilość śmieci w naturze.

      W Akcji Sprzątanie świata – Polska chodzi o to, by nie śmiecić oraz poprawnie segregować odpady.

      Źródło:

      https://naszaziemia.pl/ssp2021/

     • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świerzawie (Klub Wolontariatu)...

     • ...zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Kartka dla bohatera”.

      Konkurs ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Szczegóły u wychowawców klas.

      Partnerzy akcji:

      Muzeum Powstania Warszawskiego

      Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

      Instytut Pamięci Narodowej

      Narodowe Centrum Kultury (NCK)

      Narodowy Instytut Wolności

     • Uwaga - zebrania

     • Serdecznie zapraszam na zebrania rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świerzawie, które odbędą się wg następującego harmonogramu:

      Szkoła Podstawowa przy ul. Dworcowej 3 - 14.09.2021 (wtorek), godz. 16.30,

      Szkoła Podstawowa przy ul. Reymonta 22 - 15.09.2021 (środa), godz. 16.30,

      Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie -16.09.2021 (czwartek), godz. 16.30 w budynku SP przy ul. Dworcowej 3.

      Dyrektor